Algemene info over de Kuvasz


De Kuvasz is een de drie oeroude Hongaarse rassen van de Herdershonden. De andere zijn de Komondor en de Puli. Het vierde ras, de Pumi, is van latere oorsprong.
Volgens sommige schrijvers zou de Kuvasz reeds in de negende eeuw, ten tijde van de verovering van hun huidige land, door de Hongaren uit Aziƫ zijn meegebracht. Volgens anderen is hij eerst omstreeks 1200, tezamen met een andere in het bekken der Karpaten binnenstromende bevolkingsgolf, der Kumanen, meegekomen.

Aard en gestalte van de Kuvasz maken dat hij behoort tot die ondergroep der Herdershonden, die men Berghonden noemt. De taak van deze honden bestaat uit de bescherming van mens en dier tegen twee- en vierbenige vijanden.

Van oudsher was de Kuvasz de lieveling van de koningen en de hoge adel, de magnaten. In het bijzonder was koning Matthias I (1458-1490) een groot liefhebber van deze prachtige witte honden.
De tijd waarin hij leefde was onrustig, vol van intriges, aanslagen, paleisrevoluties, oorlogen, enz. De behoefte aan een onomkoopbare wacht was dan ook heel groot. De koning vond dat grotendeels terug in de Kuvasz, waarvan hij wist er ten volle op te kunnen vertrouwen.
Van origine dus een hond van koningen en magnaten, is de Kuvasz eerst betrekkelijk laat in handen van de lagere klassen gekomen. Werd hij door deze laatsten aanvankelijk wel gebruikt tot bescherming van de kudden, in het recente verleden en in de huidige tijd treft men hem daar weinig of niet meer aan, daar de Komomdor die taak heeft overgenomen.
Thans dient de Kuvasz in het algemeen als waak- en beschermhond van huis en erf en als begeleidehond voor zijn baas. In en buiten Hongarije is hij de meest voorkomende Hongaarse Herdershond, hetgeen hij dankt aan zijn fraaie uiterlijk en zijn voortreffelijke karaktereigenschappen. Van deze laatste vallen met name te noemen zijn grote rust, zijn liefde voor kinderen, zijn waakzaamheid en grote moed.

De Kuvasz wordt ook wel de Hongaarse wolfshond genoemd, daar hij in het gevecht tegen wolven zelf de Komondor nog in moed en bekwaamheid overtreft. De Kuvasz werd vroeger trouwens ook voor de jacht op wolven en wilde zwijnen gebruikt, waarbij zijn goede neus hem zeer van pas kwam. Al deze eigenschappen maken dat de Kuvasz bij uitstek geschikt is als huishond. Wordt de hond geregeld geborsteld, dan levert de lange, witte beharing in huis geen bezwaar op. Het wassen van de hond is niet nodig.